عناوین برنامه‌های زیر سایه خورشید در استان البرز

دهمین دوره جشن‌های مردمی و بین‌المللی «زیر سایه خورشید» همزمان با ایام دهه کرامت، از ۳ الی ۱۵ مردادماه در ۳۱ استان کشور و ۳۴ کشور جهان برگزار می‌شود.
برای آگاهی از زمان و اطلاعات تفکیکی برنامه کاروان های رضوی در استان البرز جدول زیر را ملاحظه بفرمایید.

 

گروه اول:

ردیف تاریخ نام شهر عنوان برنامه ساعت شروع و خاتمه برنامه مکان اجرای برنامه
۱ ۹۶/۵/۵ کرج دیدار با نماینده ولی فقیه |۱۰-۱۲ دفتر نماینده ولی فقیه
۲ ۹۶/۵/۵ دیدار باخانواده شهید ۱۵-۱۵/۳۰ منزل شهید ایزدیار
۳ ۹۶/۵/۵ دیدار باخانواده شهید ۱۶-۱۶/۳۰| منزل شهید آخوندی
۴ ۹۶/۵/۵ استقبال مردمی ۱۷-۱۸ امامزاده طاهر
۵ ۹۶/۵/۵ استقبال مردمی ۱۹-۲۰| گلزارشهدا سرحدآباد
۶ ۹۶/۵/۵ دیدار بانمازگزاران ۲۰/۳۰-۲۱/۳۰ مسجدجامع حسین آباد
۷ ۹۶/۵/۵ دیدارباهیت امناوخادمین ۲۲-۲۳ هیات محبان الرضا
۸ ۹۶/۵/۶ استقبال مردمی ۶/۳۰*۸ مهدیه کرج
۹ ۹۶/۵/۶ دیدارباخانواده شهید ۸/۳۰*۹ منزل شهید شعبان نصیری
۱۰ ۹۶/۵/۶ دیدارباخانواده شهید ۹/۳۰*۱۰ منزل شهید رفیعی
۱۱ ۹۶/۵/۶ دیدار با خانواده جانباز ۱۰/۳۰*۱۱ منزل جانبازسرخوش
۱۲ ۹۶/۵/۶ دیدار باخانواده شهید ۱۱/۳۰*۱۲ منزل شهیدان غیاثی
۱۳ ۹۶/۵/۶ استقبال مردمی ۱۲/۳۰*۱۳/۳۰ مصلی کرج
۱۴ ۹۶/۵/۶ دیدار باخانواده بیماران ۱۵*۱۵/۳۰ منزل بیمار
۱۵ ۹۶/۵/۶ دیدار با بیماران ۱۶*۱۶/۳۰ منزل بیمار
۱۶ ۹۶/۵/۶ دیدار بابیماران ۱۷*۱۷/۳۰ منزل بیمار
۱۷ ۹۶/۵/۶ استقبال مردمی ۱۸*۱۹ حصارک بالا
۱۸ ۹۶/۵/۶ دیدار باخانواده شهید ۱۹/۱۵*۱۹/۴۵ دیدار باخانواده شهید کاظمی
۱۹ ۹۶/۵/۶ دیدار باخانواده شهید ۲۰*۲۰/۳۰ خانواده شهید دهقان
۲۰ ۹۶/۵/۶ دیدیاربانمازگزاران ۲۰/۴۵*۲۱/۳۰ مسجدصاحب الزمان
۲۱ ۹۶/۵/۶ دیدار باخانواده شهدا ۲۱/۴۵*۲۲/۱۵ منزل شهیدان شفیعی
۲۲ ۹۶/۵/۷ دیداربا زندانیان ۸*۱۴ زندان مرکزی
۲۳ ۹۶/۵/۷ دیدارباافرادتحت پوشش کمیته امداد ۱۵*۱۵/۳۰ منزل افراد
۲۴ ۹۶/۵/۷ دیدارباافرادتحت پوشش کمیته امدا ۱۶*۱۶/۳۰ منزل افراد
۲۵ ۹۶/۵/۷ دیدارباافرادتحت پوشش کمیته امدا ۱۷*۱۷/۳۰ منزل افراد
۲۶ ۹۶/۵/۷ دیدارباافرادتحت پوشش کمیته امدا ۱۷/۴۵*۱۸/۱۵ منزل افراد
۲۷ ۹۶/۵/۷ استقبال مردمی ۱۹*۲۰ شیخ آباد
۲۸ ۹۶/۵/۷ دیدار بانمازگزاران ۲۰/۳۰*۲۱/۳۰ مسجدابوالفضل
۲۹ ۹۶/۵/۷ دیدار با خانواده شهید ۲۲*۲۲/۳۰ منزل شهید زارعی
۳۰ ۹۶/۵/۸ بدرقه کاروان پیاده روی ۷*۸ مصلی کرج
۳۱ ۹۶/۵/۸ عیادت بیماران ۹*۱۱ بیمارستان باهنر
۳۲ ۹۶/۵/۸ عیادت بیماران ۱۱/۳۰*۱۴ بیمارستان مدنی
۳۳ ۹۶/۵/۸ دیدار با خانواده شهید ۱۵*۱۵/۳۰ منزل شهیدگرشاسبی
۳۴ ۹۶/۵/۸ دیدار باخانواده شهید ۱۶*۱۶/۳۰ منزل شهیدمرتضی خراسانی
۳۵ ۹۶/۵/۸ دیدار باافراد تحت پوشش بهزیستی ۱۷*۲۰ مراکزبهزیستی
۳۶ ۹۶/۵/۸ دیدار بانمازگزاران ۲۰/۳۰*۲۱/۳۰ مسجدحجت بن الحسن
۳۷ ۹۶/۵/۸ دیدار باخانواده شهید ۲۱/۴۵*۲۲/۱۵ منزل شهیدخراسانی
۳۸ ۹۶/۵/۹ دیدار با کارکنان پلیس ۷*۸/۳۰ ستاد فرماندهی استان
۳۹ ۹۶/۵/۹ دیدار بامدافعان حرم ۹*۱۰ لشگر۱۰
۴۰ ۹۶/۵/۹ دیدار با خانواده شهید ۱۰/۳۰*۱۱ منزل شهیدعسگری
۴۱ ۹۶/۵/۹ دیدار باکارکنان ۱۱/۳۰*۱۲/۳۰ سازمان بهشت سکینه
۴۲ ۹۶/۵/۹ دیدار باارانندگان ۱۳*۱۴ سازمان حمل ونقل
۴۳ ۹۶/۵/۹ دیدار باخانواده شهید ۱۵*۱۵/۳۰ منزل شهیدکیانپور
۴۴ ۹۶/۵/۹ دیدار باخانواده شهید ۱۶*۱۶/۳۰ منزل شهیدخیلدار
۴۵ ۹۶/۵/۹ جشن ویژه خواهران ۱۷*۱۸ هیت انصارالامام
۴۶ ۹۶/۵/۹ استقبال مردمی ۱۹*۲۰ اسلام آباد
۴۷ ۹۶/۵/۹ دیدار بانمازگزاران ۲۰/۳۰-۲۱/۳۰ مسجدجامع رجائی شهر
۴۸ ۹۶/۵/۹ دیدار باهیت امنا ۲۲-۲۳ هیت محبان الحسین
۴۹ ۹۶/۵/۱۰ عیادت بیماران ۸*۹/۳۰ بیمارستان رجائی
۵۰ ۹۶/۵/۱۰ عیادت بیماران ۱۰*۱۲ بیمارستان البرز
۵۱ ۹۶/۵/۱۰ دیارباقضات ۱۲/۳۰*۱۴ دادگستری
۵۲ ۹۶/۵/۱۰ دیدار بامحرومین ۱۵*۱۵/۳۰ منزل محرومین
۵۳ ۹۶/۵/۱۰ دیدار بامحرومین ۱۶*۱۶/۳۰ منزل محرومین
۵۴ ۹۶/۵/۱۰ دیداربامحرومین ۱۷*۱۷/۳۰ منزل محرومین
۵۵ ۹۶/۵/۱۰ دیدار باخادمیاران ۱۸*۱۹ سالن حج وزیارت
۵۶ ۹۶/۵/۱۰ استقبال مردمی ۱۹/۳۰*۲۰/۳۰ منطقه شهید صدوقی
۵۷ ۹۶/۵/۱۰ دیدار بانمازگزاران ۲۰/۴۵*۲۲ مسجدجامع کرج
۵۸ ۹۶/۵/۱۱ دیدار باورزشکاران ۸*۹ اداره کل تربیت بدنی
۵۹ ۹۶/۵/۱۱ دیدار بااصناف ۱۰*۱۱ اداره کل صنعت
۶۰ ۹۶/۵/۱۱ حضوردرشبکه البرز ۱۱/۳۰*۱۲/۳۰ صدا وسیما
۶۱ ۹۶/۵/۱۱ جشن میلادحضرت رضا ۱۳*۱۵ شهرداری مرکز
۶۲ ۹۶/۵/۱۱ دیدارباخانواده شهید ۱۶*۱۶/۳۰ منزل شهید رضائی
۶۳ ۹۶/۵/۱۱ دیدارباخانواده شهید ۱۷*۱۷/۳۰ منزل شهید اینانلو
۶۴ ۹۶/۵/۱۱ استقبال مردمی ۱۸*۱۹ سهرابیه
۶۵ ۹۶/۵/۱۱ استقبال مردمی ۱۹/۳۰*۲۰/۳۰ آق تپه
۶۶ ۹۶/۵/۱۱ دیدارباهیت امناوخادمین ۲۱/۳۰*۲۲/۳۰ هیت فاطمیون
۶۷ ۹۶/۵/۱۲ دیداربامداحان ۷/۳۰*۹ خانه مداحان
۶۸ ۹۶/۵/۱۲ دیدار باخادمین ۹/۳۰*۱۰/۳۰ ستاد عتبات
۶۹ ۹۶/۵/۱۲ دیدار باطلاب ۱۱*۱۲ حوزه امام صادق
۷۰ ۹۶/۵/۱۲ دیدار بانمازگزاران ۱۲/۳۰*۱۴ مسجدامام صادق
۷۱ ۹۶/۵/۱۲ ددیدار باخانواده شهدا ۱۵/۳۰*۱۶ منزل شهید
۷۲ ۹۶/۵/۱۲ ددیدار باخانواده شهدا ۱۶/۳۰*۱۷ منزل شهید
۷۳ ۹۶/۵/۱۲ ددیدار باخانواده شهدا ۱۷/۳۰*۱۸ منزل شهید
۷۴ ۹۶/۵/۱۲ استقبال مردمی ۱۸/۳۰*۲۰/۳۰ امامزاده حیدر
۷۵ ۹۶/۵/۱۲ دیدار باهیت امنا ۲۱/۳۰*۲۳ هیت انصارالامام
۷۶ ۹۶/۵/۱۳ استقبال مردمی ۶/۳۰*۸ مهدیون
۷۷ ۹۶/۵/۱۳ دیدار بابیماران ۸/۳۰*۹ منزل بیماران
۷۸ ۹۶/۵/۱۳ دیدار بابیماران ۹/۳۰*۱۰ منزل بیماران
۷۹ ۹۶/۵/۱۳ دیدار بابیماران ۱۰/۳۰*۱۱ منزل بیماران
۸۰ ۹۶/۵/۱۳ دیدار بابیماران ۱۱/۳۰*۱۲ منزل بیماران
۸۱ ۹۶/۵/۱۳ استقبال مردمی ۱۲/۳۰*۱۳/۳۰ مصلی مهرشهر
۸۲ ۹۶/۵/۱۳ دیدار باخانواده شهید ۱۶/۳۰*۱۷ منزل شهید نعمائی
۸۳ ۹۶/۵/۱۳ دیدار باخانواده شهید ۱۷/۳۰*۱۸ منزل شهیدتمام زاده
۸۴ ۹۶/۵/۱۳ جشن مردمی ۱۸/۳۰*۲۰ پارک جهان
۸۵ ۹۶/۵/۱۳ اختتامیه ۲۱*۲۳ نورالشهدا

 

گروه دوم:

ردیف تاریخ نام شهر عنوان برنامه ساعت شروع و خاتمه برنامه مکان اجرای برنامه
۱ ۹۶/۵/۵ کرج دیادر بانماینده ولی فقیه |۱۰*۱۲ دفترنماینده ولی فقیه
۲ ۹۶/۵/۵ محمد شهر دیدار بانماینده ولی فقیه محمدشهر |۱۵*۱۶ دفتر نماینده ولی فقیه
۳ ۹۶/۵/۵ محمدشهر دیدار باخانواده شدا |۱۶/۳۰*۱۸ منزل شهدا
۴ ۹۶/۵/۵ محمدشهر استقبال مردمی ۱۸/۳۰*۲۰| محمد شهر
۵ ۹۶/۵/۵ محمد شهر دیدار باهیت امنا |۲۱*۲۲ هیت رزمندگان محمدشهر
۶ ۹۶/۵/۶ طالقان دیدار بانماینده ولی فقیه طالقان |۸/۳۰*۱۰ دفترنماینده ولی فقیه
۷ ۹۶/۵/۶ طالقان دیدار با مسئولین |۱۱*۱۴ شهرداری طالقان
۸ ۹۶/۵/۶ طالقان دیدار باخانواده شهدا |۱۵*۱۸ منزل شهدا
۹ ۹۶/۵/۶ طالقان استقبال مردمی |۱۹*۲۰/۳۰ روستا طالقان
۱۰ ۹۶/۵/۷ طالقان عیادت بیماران |۸*۱۴ بیمارستان
۱۱ ۹۶/۵/۷ طالقان دیدار باخانواده شهدا ۱۵*۱۸| منزل شهدا
۱۲ ۹۶/۵/۷ طالقان استقبال مردمی |۱۹*۲۲ روستا سیجان
۱۳ ۹۶/۵/۸ طالقان دیداربابیماران ۸*۱۳ منزل بیماران
۱۴ ۹۶/۵/۸ طالقان دیدار بانمازگزاران ۱۳/۱۵*۱۴ مسجد
۱۵ ۹۶/۵/۸ طالقان استقبال مرمی ۱۶*۱۸ روستامهران
۱۶ ۹۶/۵/۸ طالقان استقبال مردمی ۱۹*۲۱ روستا گته ده
۱۷ ۹۶/۵/۹ کرج عیادت بیماران ۸*۱۳ امام خمینی
۱۸ ۹۶/۵/۹ کمالشهر دیدار باامام جمعه ۱۵*۱۷ دفترامام جمعه
۱۹ ۹۶/۵/۹ کمالشهر استقبال مردمی ۱۸*۱۹ کمالشهر
۲۰ ۹۶/۵/۹ کمالشهر استقبال مردمی ۱۹/۱۵*۲۰ شهرک پیشاهنگی
۲۱ ۹۶/۵/۹ کمالشهر دیدار باخانواده شهدا ۲۰/۳۰*۲۲ منزل شهدا
۲۲ ۹۶/۵/۹ کمالشهر دیدارباهیت امنا ۲۲/۱۵*۲۳ هیت رزمندگان
۲۳ ۹۶/۵/۱۰ جاده چالوس استقبال مردمی ۸/۳۰*۱۰ روستاولایت رود
۲۴ ۹۶/۵/۱۰ جاده چالوس استقبال مردمی ۱۱*۱۳ روستا سیرا
۲۵ ۹۶/۵/۱۰ جاده چالوس استقبال مردمی ۱۴/۳۰*۱۶ روستا نسا
۲۶ ۹۶/۵/۱۰ جاده چالوس استقبال مردمی ۱۷*۱۹ روستا پورکان
۲۷ ۹۶/۵/۱۰ جاده چالوس استقبال مردمی ۲۰*۲۲ روستا بلاقان
۲۸ ۹۶/۵/۱۱ فردیس دیدار باامام جمعه ۸/۳۰*۱۰/۳۰ دفتر امام جمعه
۲۹ ۹۶/۵/۱۱ فردیس دیدار بامسئولین ۱۱*۱۴ شهرداری
۳۰ ۹۶/۵/۱۱ فردیس دیدار با محرومین ۱۶*۱۸ منزل محرومین
۳۱ ۹۶/۵/۱۱ فردیس استقبال مردمی ۱۹*۲۰/۳۰ فردیس
۳۲ ۹۶/۵/۱۱ فردیس دیدار باهیت امنا ۲۱*۲۲ هیت رزمندگان
۳۳ ۹۶/۵/۱۲ فردیس دیدار با معلولین ۸*۱۳ آسایشگاه کهریزک
۳۴ ۹۶/۵/۱۲ فردیس دیدار باخانواده شهدا ۱۵*۱۷ منزل شهدا
۳۵ ۹۶/۵/۱۲ فردیس غباررویی مزارشهدا ۱۸*۲۰ امامزاده محمد
۳۶ ۹۶/۵/۱۲ فردیس دیار با نمازگزاران ۲۱*۲۲ مسجد
۳۷ ۹۶/۵/۱۳ فردیس عیادت بیماران ۸*۱۲ منزل بیماران
۳۸ ۹۶/۵/۱۳ فردیس استقبال مردمی ۱۳*۱۴ مصلی فردیس
۳۹ ۹۶/۵/۱۳ فردیس دیدار باخانواده شهدا ۱۵*۱۷ منزل شهدا
۴۰ ۹۶/۵/۱۳ فردیس استقبال مردمی ۱۸*۲۰ شهرک وحدت
۴۱ ۹۶/۵/۱۳ کرج اختتامیه ۲۱*۲۳  نورالشهدا

 

گروه سوم:

ردیف تاریخ نام شهر عنوان برنامه ساعت شروع و خاتمه برنامه مکان اجرای برنامه
۱ ۹۶/۵/۵ کرج دیدار بانماینده ولی فقیه ۱۰*۱۲ دفترنماینده ولی فقیه
۲ ۹۶/۵/۵ دیدارباخانواده شهدا ۱۵*۱۷ منزل شهدا
۳ ۹۶/۵/۵ غباررویی مزار شهدا ۱۷/۳۰*۱۸*۳۰ گلزارشهدا چهارصددستگاه
۴ ۹۶/۵/۵ غباررویی مزار شهدا ۱۹*۲۰ گلزارشهدا حاجی آباد
۵ ۹۶/۵/۵ دیدار بانمازگزاران ۲۰/۱۵*۲۱ مسجدمهدویه
۶ ۹۶/۵/۶ ساوجبلاغ دیداربانمایده ولی فقیه ۸/۳۰*۱۰/۳۰ دفترنماینده ولی فقیه
۷ ۹۶/۵/۶ دیادر مردمی ۱۱/۳۰*۱۳ مصلی هشتگرد
۸ ۹۵/۵/۶ دیدار باخانواده شهدا ۱۵*۱۷ منزل شهدا
۹ ۹۵/۵/۶ جشن مردمی ۱۸*۱۹ ساوجبلاغ
۱۰ ۹۶/۵/۶ دیدار بانمازگزاران ۲۰*۲۱ مسجد
۱۱ ۹۶/۵/۷ دیدار بامسئولین ۸/۳۰*۱۰/۳۰ شهرداری
۱۲ ۹۶/۵/۷ دیدار با محرومین ۱۱*۱۳ منزل محرومین
۱۳ ۹۶/۵/۷ دیدار با خانواده شهدا ۱۵*۱۷ منزل شهدا
۱۴ ۹۶/۵/۷ استقبال مردمی ۱۸*۲۰ چهار باغ
۱۵ ۹۶/۵/۷ استقبال مردمی ۲۰/۳۰*۲۱/۳۰ شهرجدید هشتگرد
۱۶ ۹۶/۵/۸ عیادت بیماران ۸/۳۰*۱۱ بیمارستان
۱۷ ۹۶/۵/۸ استقبال مردمی ۱۱/۳۰*۱۳ روستا خور
۱۸ ۹۶/۵/۸ دیدار محرومین ۱۵*۱۷ منزل محرومین
۱۹ ۹۶/۵/۸ استقبال مردمی ۱۷/۳۰*۱۹ روستا کوهسار
۲۰ ۹۶/۵/۸ استقبال مردمی ۱۹/۳۰*۲۱ روستا گلسار
۲۱ ۹۶/۵/۹ نظرآباد دیدار باامام جمعه ۸/۳۰*۱۰/۳۰ دفترامام جمعه
۲۲ ۹۶/۵/۹ دیادربا نیروهای مسلح ۱۱*۱۲ سپاه
۲۳ ۹۶/۵/۹ دیدار باخانواده شهدا ۱۵*۱۷ منزل شهدا
۲۴ ۹۶/۵/۹ استقبال مردمی ۱۷/۳۰*۱۹ نظرآباد
۲۵ ۹۶/۵/۹ دیدار بانمازگزاران ۲۰*۲۱ مسجد
۲۶ ۹۶/۵/۱۰ عیادت بیماران ۸*۱۱ بیمارستان
۲۷ ۹۶/۵/۱۰ دیدار بامسئولین ۱۱/۳۰*۱۳ شهرداری
۲۸ ۹۶/۵/۱۰ دیدار بامحرومین ۱۵*۱۸ منزل محرومین
۲۹ ۹۶/۵/۱۰ استقبال مردمی ۱۸/۳۰*۲۰ روستا احمد آباد
۳۰ ۹۶/۵/۱۰ استقبال مردمی ۲۰/۳۰*۲۲ روستا تنکمان
۳۱ ۹۶/۵/۱۱ دیدار باخانواده شهدا ۹*۱۲ منزل شهدا
۳۲ ۹۶/۵/۱۱ عیادت بیماران ۱۵*۱۷ منزل بیماران
۳۳ ۹۶/۵/۱۱ استقبال مردمی ۱۷/۳۰*۱۹ روستا سوادآباد
۳۴ ۹۶/۵/۱۱ استقبال مردمی ۱۹/۳۰*۲۱ روستا بختیار
۳۵ ۹۶/۵/۱۲ اشتهارد دیدار باامام جمعه ۸*۱۰ دفتر امام جمعه
۳۶ ۹۶/۵/۱۲ دیدار بامسئولین ۱۱*۱۳ شهرداری
۳۷ ۹۶/۵/۱۲ دیدار باخانواده شهدا ۱۵*۱۷ منزل شهدا
۳۸ ۹۶/۵/۱۲ غباررویی مزار شهدا ۱۷/۳۰*۱۹ گلزار شهدا
۳۹ ۹۶/۵/۱۲ جشن مردمی ۱۹/۳۰*۲۱ پارک
۴۰ ۹۶/۵/۱۳ ماهدشت دیدار باامام جمعه ۸*۱۰ دفترامام جمعه
۴۱ ۹۶/۵/۱۳ دیدار بامحرومین ۱۰/۳۰*۱۳ منزل محرومین
۴۲ ۹۶/۵/۱۳ دیدار باخانواده شهدا ۱۵*۱۷ منزل شهدا
۴۳ ۹۶/۵/۱۳ استقبال مردمی ۱۷/۳۰*۱۹ ماهدشت
۴۴ ۹۶/۵/۱۳ عیادت بیماران ۱۹/۳۰*۲۰/۳۰ منزل بیماران
۴۵ ۹۶/۵/۱۳ کرج اختتامیه ۲۱*۲۳ نورالشهدا
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

الگوی امنیتی *