عناوین برنامه‌های زیر سایه خورشید در استان هرمزگان

دهمین دوره جشن‌های مردمی و بین‌المللی «زیر سایه خورشید» همزمان با ایام دهه کرامت، از ۳ الی ۱۵ مردادماه در ۳۱ استان کشور و ۳۴ کشور جهان برگزار می‌شود.
برای آگاهی از زمان و اطلاعات تفکیکی برنامه کاروان های رضوی در استان هرمزگان جدول زیر را ملاحظه بفرمایید.

 

 

ردیف تاریخ نام شهر گروه عنوان برنامه ساعت شروع و خاتمه برنامه مکان اجرای برنامه
۱ ۹۶/۰۵/۰۵ ورود کاروان به بندرعباس تمام کاروان کاروان عشق ۱۰:۳۰ فرودگاه
۲ ۹۶/۰۵/۰۵ بندرعباس تمام کاروان کاروان عشق/یاران افتاب ۱۳:۰۰الی۱۲:۰۰ امامزاده سیدمظفر
۳ ۹۶/۰۵/۰۵ بندرعباس تمام کاروان کاروان عشق گلزارشهدا گمنام بتدرعباس
۴ ۹۶/۰۵/۰۵ بندرعباس تمام کاروان دلدادگان رضا(علیه السلام) ۷:۳۰الی۱۷:۰۰ گلزارشهدا گمنام بتدرعباس
۵ ۹۶/۰۵/۰۵ بندرعباس تمام کاروان تکریم خدمتگزاران ۱۸:۳۰الی۱۷:۳۰ دفتر امام جمعه
۶ ۹۶/۰۵/۰۵ بندرعباس گروه دوم جشن بزم نور ۲۰:۳۰الی۱۹:۰۰ مسجد امام باقر(ع)
۷ ۹۶/۰۵/۰۵ بندرعباس گروه سوم جشن بزم نور ۲۰:۳۰الی۱۹:۰۰ مسجد حضرت معصومه(س)
۸ ۹۶/۰۵/۰۵ بندرعباس تمام گروهها پناه جان ۲۲:۰۰الی۲۰:۰۰ *
۹ ۹۶/۰۵/۰۵ بندرجاسک گروه اول کاروان عشق ۱۸:۳۰ دوراهی لیردف
۱۰ ۹۶/۰۵/۰۵ بندرجاسک گروه اول جشن بزم نور ۲۰:۳۰الی۱۹:۳۰ مسجد جامع
۱۱ ۹۶/۰۵/۰۵ بندرجاسک گروه اول تکریم خدمتگزاران ۲۲:۰۰الی۲۱:۰۰ دفتر امام جمعه
۱۲ ۹۶/۰۵/۰۶ حرکت به سمت شهرستان میناب گروه دوم ۰۸:۰۰
۱۳ ۹۶/۰۵/۰۶ شهرستان میناب گروه دوم کاروان عشق ۱۱:۰۰الی۹:۰۰ روستای تیرور
۱۴ ۹۶/۰۵/۰۶ شهرستان میناب گروه دوم حضور در نماز جمعه ۱۴:۰۰الی۱۲:۰۰ مسجدجامع
۱۵ ۹۶/۰۵/۰۶ شهرستان میناب گروه دوم جاری زندگی ۱۹:۳۰الی۱۸:۰۰ روستای کنارترش
۱۶ ۹۶/۰۵/۰۶ بندرجاسک گروه اول فداییان ولایت ۸:۳۰الی۷:۳۰ پایگاه دوم دریایی ارتش
۱۷ ۹۶/۰۵/۰۶ بندرجاسک گروه اول فداییان ولایت ۱۰:۰۰الی۹:۰۰ یگان مرزبانی ناجا
۱۸ ۹۶/۰۵/۰۶ بندرجاسک گروه اول آرام جان ۱۱:۰۰الی۱۰:۳۰ بیمارستان جاسک
۱۹ ۹۶/۰۵/۰۶ بندرجاسک گروه اول نمازجمعه ۱۳:۳۰الی۱۲:۳۰
۲۰ ۹۶/۰۵/۰۶ سندرک گروه اول به رسم ادب/آغوش پدرانه ۱۹:۳۰الی۱۷:۳۰ بخش سندرک
۲۱ ۹۶/۰۵/۰۶  سندرک گروه اول جاری زندگی ۲۲:۰۰الی۲۰:۰۰ مدرسه راهنمایی همت
۲۲ ۹۶/۰۵/۰۶ حرکت به سمت حاجی آباد گروه سوم ۰۶:۳۰
۲۳ ۹۶/۰۵/۰۶ حاجی اباد گروه سوم کاروان عشق ۰۷:۳۰ سرچاهان
۲۴ ۹۶/۰۵/۰۶ حاجی اباد گروه سوم کاروان عشق ۰۸:۳۰ سیاهک
۲۵ ۹۶/۰۵/۰۶ حاجی اباد گروه سوم کاروان عشق ۰۹:۳۰ سیرمند
۲۶ ۹۶/۰۵/۰۶ حاجی اباد گروه سوم به رسم ادب ۱۱:۰۰
۲۷ ۹۶/۰۵/۰۶ حاجی اباد گروه سوم آرام جان ۱۲:۰۰
۲۸ ۹۶/۰۵/۰۶ حاجی اباد گروه سوم کاروان عشق ۱۵:۰۰ طلاشکوئیه و سید
۲۹ ۹۶/۰۵/۰۶ حاجی اباد گروه سوم کاروان عشق ۱۷:۰۰الی۱۶:۰۰ جوذر
۳۰ ۹۶/۰۵/۰۶ حاجی اباد گروه سوم کاروان عشق ۱۸:۳۰الی۱۷:۳۰ هاشم اباد/گنج /طلارم
۳۱ ۹۶/۰۵/۰۶ حاجی اباد گروه سوم کاروان عشق ۱۹:۰۰ حاجی اباد
۳۲ ۹۶/۰۵/۰۶ حاجی اباد گروه سوم یاران آفتاب ۱۹:۳۰ امامزاده سیدمحمدنظام الدین
۳۳ ۹۶/۰۵/۰۶ حاجی اباد گروه سوم جشن بزم نور ۲۰:۳۰ صحن امامزاده سیدمحمد نظام الدین
۳۴ ۹۶/۰۵/۰۶ حاجی اباد گروه سوم به رسم ادب ۲۲:۰۰
۳۵ ۹۶/۰۵/۰۷ بندرعباس گروه سوم هموارگران مسیرالی الله ۰۷:۰۰ صنایع شهیددرویشی
۳۶ ۹۶/۰۵/۰۷ حرکت به سمت بشاگرد گروه اول کاروان عشق/جشن بزم نور ۱۶:۰۰الی۱۳:۰۰ دهستان درنگدر
۳۷ ۹۶/۰۵/۰۷ حرکت به سمت بشاگردازسمت چهارده روستا گروه دوم کاروان عشق ۱۸:۰۰الی۱۲:۰۰ گارمون/درنگن/ کردزفی/وائن
۳۸ ۹۶/۰۵/۰۷ حرکت به سمت مرکزشهرستان گروه اول کاروان عشق/جشن بزم نور ۲۱:۰۰الی۱۹:۰۰ مسجد جامع
۳۹ ۹۶/۰۵/۰۷ بخش مرکزی بشاگرد گروه دوم کاروان عشق ۱۴:۰۰الی۱۲:۰۰ حسینیه ابوالفضل
۴۰ ۹۶/۰۵/۰۷ سردشت گروه اول به رسم ادب منزل شهید و جانباز
۴۱ ۹۶/۰۵/۰۷ بخش مرکزی بشاگرد گروه دوم کاروان عشق ۲۰:۰۰الی۱۸:۰۰ روستای خمینی شهر
۴۲ ۹۶/۰۵/۰۷ سردشت گروه اول تکریم خدمتگزاران ۲۲:۰۰الی۲۱:۰۰ دفتر امام جمعه
۴۳ ۹۶/۰۵/۰۷ حرکت گروه سوم به سمت رودان گروه سوم
۴۴ ۹۶/۰۵/۰۷ رودان گروه سوم جشن بزم نور ۱۳:۳۰الی۱۲۰۰ مسجد فاریاب
۴۵ ۹۶/۰۵/۰۷ زیارتعلی(ماشنگی) گروه سوم جشن بزم نور ۱۷:۰۰الی۱۶:۰۰ مسجدامام حسن
۴۶ ۹۶/۰۵/۰۷ زیارتعلی(رودخانه بر) گروه سوم جشن بزم نور ۱۸:۳۰الی۱۷:۳۰ مسجدحضرت زهرا(ع)
۴۷ ۹۶/۰۵/۰۷ زیارتعلی گروه سوم جشن بزم نور ۲۲:۰۰الی۲۱:۰۰ مسجدعلی ابن ابیطالب
۴۸ ۹۶/۰۵/۰۷ زیارتعلی گروه سوم به رسم ادب/آغوش پدرانه ۲۳:۰۰الی۲۲:۰۰
۴۹ ۹۶/۰۵/۰۸ میناب گروه اول و دوم کاروان عشق  ۹الی۱۰ روستای کریان
۵۰ ۹۶/۰۵/۰۸ میناب گروه اول و دوم پیام رهایی  ۱/۳۰الی۱۱/۳۰ زندان میناب
۵۱ ۹۶/۰۵/۰۸ میناب گروه اول و دوم جشنواره کریمه آل الله ۱۴:۰۰الی۱۲:۰۰ روستای باغگلان
۵۲ ۹۶/۰۵/۰۸ میناب گروه اول و دوم آرام جان ۱۴/۳۰الی۱۵/۳۰ بیمارستان میناب
۵۳ ۹۶/۰۵/۰۸ میناب گروه اول و دوم کاروان عشق ۱۷:۰۰الی۱۶:۰۰ روستای زهوکی
۵۴ ۹۶/۰۵/۰۸ میناب گروه اول و دوم کاروان عشق ۱۹:۰۰الی۱۸:۰۰ روستای کرگان
۵۵ ۹۶/۰۵/۰۸ میناب گروه دوم کاروان عشق ۲۲:۳۰الی۲۱:۰۰ روستای شهمرادی
۵۶ ۹۶/۰۵/۰۸ میناب گروه اول جشن بزم نور ۲۲:۳۰الی۲۱:۰۰ حسینیه امام رضا(ع)رضوی
۵۷ ۹۶/۰۵/۰۸ بندرعباس گروه سوم
۵۸ ۹۶/۰۵/۰۸ بندرعباس گروه سوم هموارگران مسیرالی الله ۱۳:۰۰الی۱۱:۰۰ شهرک مروارید
۵۹ ۹۶/۰۵/۰۸ بندرعباس گروه سوم خدمتگزاران مومنین ۲۰:۰۰الی۱۸:۰۰ شهرک مروارید
۶۰ ۹۶/۰۵/۰۸ بندرعباس گروه سوم ۲۲:۰۰الی۲۱:۰۰ هیئت حضرت علی اصغر(ع) نخل ناخدا
۶۱ ۹۶/۰۵/۰۸ بندرعباس گروه سوم پناه جان ۲۳:۰۰الی۲۲:۰۰
۶۲ ۹۶/۰۵/۰۹ بندرعباس گروه اول جاری زندگی ۱۲:۳۰الی۱۰:۳۰ سالن اجتماعات کتابخانه طالقانی
۶۳ ۹۶/۰۵/۰۹ سیریک گروه دوم دلدادگان رضا(علیه السلام) ۱۳:۳۰الی۱۲:۳۰ مسجد جامع شهرستان
۶۴ ۹۶/۰۵/۰۹ سیریک گروه دوم استراحت و ناهار ۱۵:۵۰الی۱۳:۴۰ منزل محمد ملاحی
۶۵ ۹۶/۰۵/۰۹ سیریک گروه دوم کاروان عشق ۱۶:۳۰الی۱۶:۰۰ مسجد گروگ
۶۶ ۹۶/۰۵/۰۹ سیریک گروه دوم ادیدار با گروه جهادی ۱۶:۳۰الی۱۶:۰۰ مسجد گروگ
۶۷ ۹۶/۰۵/۰۹ سیریک گروه دوم کاروان عشق ۱۷:۲۰الی۱۶:۵۰ حسینیه بندگرمان
۶۸ ۹۶/۰۵/۰۹ سیریک گروه دوم کاروان عشق ۱۸:۳۰الی۱۷:۵۰ ورودی روستا
۶۹ ۹۶/۰۵/۰۹ سیریک گروه دوم کاروان عشق ۱۹:۲۰الی۱۸:۴۰ ورودی مسجد
۷۰ ۹۶/۰۵/۰۹ سیریک گروه دوم به رسم ادب ۱۹:۵۰الی۱۹:۳۰ منزل  پدر شهید
۷۱ ۹۶/۰۵/۰۹ سیریک گروه دوم آغوش پدرانه ۲۰:۳۰الی۲۰:۰۰ منزل قورچی زاده
۷۲ ۹۶/۰۵/۰۹ سیریک گروه دوم کاروان عشق ۲۱:۳۰الی۲۰:۴۰ ورودی مسجد محملیان
۷۳ ۹۶/۰۵/۰۹ سیریک گروه دوم دلدادگان رضا(علیه السلام) ۲۳:۰۰الی۲۱:۳۰ گلزار شهدای گمنام
۷۴ ۹۶/۰۵/۰۹ ابوموسی گروه اول کاروان عشق/جشن بزم نور ۱۰:۰۰الی۷:۰۰ فرودگاه
۷۵ ۹۶/۰۵/۰۹ بندرعباس گروه اول حبیبیان اللهی ۱۴:۰۰الی۱۳:۰۰ امامزاده شاه محمدتقی
۷۶ ۹۶/۰۵/۰۹ بندرعباس گروه اول آرام جان ۱۶:۳۰الی۱۶:۰۰ بیمارستان کودکان
۷۷ ۹۶/۰۵/۰۹ قلعه قاضی گروه اول کاروان عشق ۱۹:۰۰الی۱۷:۰۰ برتمب/دهنو/سرچیلی
۷۸ ۹۶/۰۵/۰۹ قلعه قاضی گروه اول جشن بزم نور ۲۱:۰۰الی۱۹:۳۰ مسجد صاحب الزمان
۷۹ ۹۶/۰۵/۰۹ قلعه قاضی گروه اول به رسم ادب/پناه جان ۲۲:۰۰الی۲۱:۰۰
۸۰ ۹۶/۰۵/۰۹ بندر خمیر(رویدر) گروه سوم کاروان عشق/جشن بزم نور ۱۸:۰۰الی۱۷:۰۰ مسجدامام صادق(ع) روستای پرنیمه
۸۱ ۹۶/۰۵/۰۹ بندرخمیر گروه سوم کاروان عشق/جشن بزم نور ۱۹:۰۰الی۱۸:۰۰ مسجدجامع شهر روستای بستویه
۸۲ ۹۶/۰۵/۰۹ بندرخمیر گروه سوم کاروان عشق/جشن بزم نور ۱۹:۳۰الی۱۹:۰۰ روستای اوین
۸۳ ۹۶/۰۵/۰۹ بندرخمیر گروه سوم کاروان عشق/جشن بزم نور ۲۰:۳۰الی۱۹:۳۰ روستای مهدی اباد
۸۴ ۹۶/۰۵/۰۹ بندرخمیر گروه سوم کاروان عشق/جشن بزم نور ۲۰:۳۰ مسجدامام صادق(ع) رویدر
۸۵ ۹۶/۰۵/۱۰ بندرعباس گروه اول و دوم حجج الی الله ۱۰:۳۰الی۹:۰۰ مدرسه علوم دینی اهل سنت
۸۶ ۹۶/۰۵/۱۰ بندرعباس گروه اول و دوم عالم آل محمد(صلی الله علیه السلام) ۱۲:۳۰الی۱۱:۰۰ دانشگاه علوم پزشکی
۸۷ ۹۶/۰۵/۱۰ سرخون گروه اول کاروان عشق ۱۸:۳۰الی۱۷:۳۰ حسینیه  قدیم
۸۸ ۹۶/۰۵/۱۰ خورگو گروه اول کاروان عشق ۲۱:۰۰الی۱۹:۰۰ مسجد امام حسین(ع)
۸۹ ۹۶/۰۵/۱۰ ایسین گروه دوم دیدار از کمپ ترک اعتیاد ۱۸:۰۰الی۱۷:۰۰ جشن میلاد
۹۰ ۹۶/۰۵/۱۰ محله نو ایسین گروه دوم جشن بزم نور ۱۹:۰۰الی۱۸:۰۰ مسجد امام حسین(ع)
۹۱ ۹۶/۰۵/۱۰ درگیر گروه دوم جشن بزم نور ۲۰:۰۰الی۱۹:۰۰ مسجد علی ابن ابیطالب
۹۲ ۹۶/۰۵/۱۰ تازیان پایین گروه دوم جشن بزم نور ۲۱:۰۰الی۲۰:۰۰ مسجد جامع
۹۳ ۹۶/۰۵/۱۰ کنارو گروه دوم جشن بزم نور ۲۲:۰۰الی۲۱:۰۰ مسجد امام حسین(ع)
۹۴ ۹۶/۰۵/۱۰ تازیان گروه دوم به رسم ادب/آغوش پدرانه ۲۳:۰۰الی۲۲:۰۰
۹۵ ۹۶/۰۵/۱۰ بستک گروه سوم کاروان عشق/جشن بزم نور ۱۴:۰۰الی۱۳:۰۰ مسجد جامع روستای چاه بنارد
۹۶ ۹۶/۰۵/۱۰ بستک گروه سوم خانواده رضوی ۱۵:۰۰الی۱۴:۰۰ مسجدجامع روستای چاه بنارد
۹۷ ۹۶/۰۵/۱۰ پارسیان گروه سوم دلدادگان رضا(علیه السلام) ۱۹:۰۰ گلزارشهدای شهرستان
۹۸ ۹۶/۰۵/۱۰ پارسیان گروه سوم تکریم خدمتگزاران ۱۹::۰۰ دفتر امام جمعه
۹۹ ۹۶/۰۵/۱۰ پارسیان گروه سوم به رسم ادب ۲۰:۰۰ منزل شهید
۱۰۰ ۹۶/۰۵/۱۰ پارسیان گروه سوم کاروان عشق/جشن بزم نور ۲۲:۰۰ مسجد جامع کوخرد
۱۰۱ ۹۶/۰۵/۱۱ بندرعباس گروه دوم پناه جان ۱۰:۰۰الی۹:۰۰ سالن اجتماعات کمیته امداد
۱۰۲ ۹۶/۰۵/۱۱ بندرعباس گروه دوم پیام رهایی ۱۱:۰۰الی۱۰:۰۰ زندان مرکزی
۱۰۳ ۹۶/۰۵/۱۱ بندرعباس گروه دوم یاران افتاب ۱۴:۰۰الی۱۳:۰۰ کارگاه ساخت درب امامین عسگری
۱۰۴ ۹۶/۰۵/۱۱ بخش تخت گروه اول کاروان عشق/جشن بزم نور/آغوش پدرانه ۱۹:۳۰الی۱۲:۰۰ زهوکی/چاهستان/تخت/زیارت
۱۰۵ ۹۶/۰۵/۱۱ بخش فین گروه دوم کاروان عشق ۱۹:۳۰الی۱۷:۰۰ امامزاده اقاسیدعلی محمد
۱۰۶ ۹۶/۰۵/۱۱ بخش فین گروه دوم دلدادگان رضا(علیه السلام) ۲۱:۰۰الی۲۰:۰۰ گلزارشهدا گمنام فین
۱۰۷ ۹۶/۰۵/۱۱ بخش فین گروه دوم به رسم ادب فین
۱۰۸ ۹۶/۰۵/۱۱ بندرعباس گروه اول پیمان دوستی ۲۲:۳۰الی۲۱:۰۰ حسینیه نچات
۱۰۹ ۹۶/۰۵/۱۱ پارسیان گروه سوم آرام جان ۱۰:۰۰الی۹:۱۵ بیمارستان رستمانی
۱۱۰ ۹۶/۰۵/۱۱ حرکت به سکت شیبکوه/بندرچارک گروه سوم ۱۱:۰۰
۱۱۱ ۹۶/۰۵/۱۱ بندر چارک گروه سوم تکریم خدمتگزاران/دلدادگان رضا(ع) ۱۳:۰۰الی۱۲:۰۰ شهدای گمنام
۱۱۲ ۹۶/۰۵/۱۱ بندر چارک گروه سوم کاروان عشق/جشن بزم نور ۱۴:۰۰الی۱۳:۰۰ مجتمع ولیعصر
۱۱۳ ۹۶/۰۵/۱۱ حرکت به سوی لاوان گروه سوم ۱۷:۰۰
۱۱۴ ۹۶/۰۵/۱۱ لاوان گروه سوم تکریم خدمتگزاران/دلدادگان رضا(ع) ۱۸:۰۰ شهدای گمنام
۱۱۵ ۹۶/۰۵/۱۱ لاوان گروه سوم تکریم خدمتگزاران ۲۰:۳۰الی۱۸:۳۰ دفتر امام جمعه
۱۱۶ ۹۶/۰۵/۱۱ لاوان گروه سوم به رسم ادب ۲۱:۳۰الی۲۰:۳۰ منزل شهید
۱۱۷ ۹۶/۰۵/۱۱ لاوان گروه سوم کاروان عشق/جشن بزم نور ۲۲:۳۰الی۲۱:۳۰ مسجد جامع
۱۱۸ ۹۶/۰۵/۱۲ شهرستان بندر لنگه گروه سوم تکریم خدمتگزاران ۰۹:۰۰ دفتر امام جمعه
۱۱۹ ۹۶/۰۵/۱۲ شهرستان بندر لنگه گروه سوم پیام رهایی ۱۰:۰۰الی۹:۰۰ زندان
۱۲۰ ۹۶/۰۵/۱۲ شهرستان بندر لنگه گروه سوم آرام جان ۱۱:۰۰الی۱۰:۰۰ بیمارستان شهدا
۱۲۱ ۹۶/۰۵/۱۲ شهرستان بندر لنگه گروه سوم عالم آل محمد(صلی الله علیه السلام) ۱۳:۰۰الی۱۱:۰۰ سالن گوهر
۱۲۲ ۹۶/۰۵/۱۲ شهرستان بندر لنگه گروه سوم جاری زندگی ۱۹:۰۰الی۱۷:۰۰ حسینیه حداد
۱۲۳ ۹۶/۰۵/۱۲ شهرستان بندر لنگه گروه سوم فداییان ولایت/به رسم ادب ۱۹:۰۰ شهرک مهدیه
۱۲۴ ۹۶/۰۵/۱۲ بندر کنگ گروه سوم کلنگ زنی مسجد امام رضا(ع) ۲۰:۰۰ حسینیه حداد
۱۲۵ ۹۶/۰۵/۱۲ بندر کنگ گروه سوم کاروان عشق/جشن بزم نور ۲۱:۰۰الی۲۰:۰۰ حسینیه چهارده معصوم
۱۲۶ ۹۶/۰۵/۱۲ بندرلنگه گروه سوم کاروان عشق/جشن بزم نور ۲۲:۰۰الی۲۱:۰۰ حسینیه امام جعفرصادق(ع)
۱۲۷ ۹۶/۰۵/۱۲ بندرعباس گروه اول و دوم فداییان ولایت ۹:۰۰الی ۷:۰۰ منطقه یکم نیروی دریایی ارتش
۱۲۸ ۹۶/۰۵/۱۲ بندرعباس گروه اول
۱۲۹ ۹۶/۰۵/۱۲ بندرعباس گروه دوم به رسم ادب ۱۰:۰۰الی۹:۰۰ خانه سالمندان لقمان حکیم
۱۳۰ ۹۶/۰۵/۱۲ بندرعباس گروه اول حضور در بین نمازگزاران ۱۴:۰۰الی۱۳:۰۰ مسجد قدس
۱۳۱ ۹۶/۰۵/۱۲ بندرعباس گروه دوم آغوش پدرانه ۱۳:۰۰الی۱۱:۰۰ محلات حاشیه ای
۱۳۲ ۹۶/۰۵/۱۲ بندرعباس گروه اول آرام جان ۱۶:۰۰الی۱۵:۰۰ بیمارستان خلیج فارس
۱۳۳ ۹۶/۰۵/۱۲ بندرعباس گروه دوم به رسم ادب ۱۷:۰۰الی۱۵:۰۰
۱۳۴ ۹۶/۰۵/۱۲ بندرعباس گروه اول و دوم دلدادگان رضا(علیه السلام) ۱۸:۰۰الی۱۷:۰۰ گلزارشهدا
۱۳۵ ۹۶/۰۵/۱۲ بندرعباس گروه اول جشن بزم نور ۲۰:۰۰الی۱۸:۳۰ مسجد امام زین العابدین
۱۳۶ ۹۶/۰۵/۱۲ بندرعباس گروه دوم جشن بزم نور ۲۰:۰۰الی۱۸:۳۰ مسجد امام حسن عسگری
۱۳۷ ۹۶/۰۵/۱۲ بندرعباس گروه اول و دوم جشن  بزم نور ۲۲:۳۰الی۲۱:۰۰ امامزاده سیدمظفر
۱۳۸ ۹۶/۰۵/۱۲ بندرعباس گروه دوم جشن بزم نور ۲۲:۳۰الی۲۱:۳۰ مسجد علی بن موسی الرضا
۱۳۹ ۹۶/۰۵/۱۳ حرکت به سمت جزایر خلیج فارس گروه سوم ۰۹:۰۰
۱۴۰ ۹۶/۰۵/۱۳ جزیره تنب گروه سوم دلدادگان رضا(علیه السلام) ۱۱:۰۰الی۱۰:۰۰ شهدای گمنام
۱۴۱ ۹۶/۰۵/۱۳ جزیره تنب گروه سوم کاروان عشق/جشن بزم نور ۱۲:۰۰الی۱۱:۰۰ فرمانداری
۱۴۲ ۹۶/۰۵/۱۳ جزیره سیری گروه سوم دلدادگان رضا(علیه السلام) ۱۲:۳۰الی۱۲:۰۰
۱۴۳ ۹۶/۰۵/۱۳ جزیره سیری گروه سوم کاروان عشق/جشن بزم نور ۱۴:۰۰الی۱۲:۳۰ مسجد جامع
۱۴۴ ۹۶/۰۵/۱۳ بندرعباس تمام گروهها بدرقه کاروان رضوی به سمت مشهد فرودگاه بندرعباس
۱۴۵ ۹۶/۰۵/۱۳ بندرعباس تمام گروهها خانواده رضوی فرودگاه بندرعباس
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

الگوی امنیتی *